Bij huur

Wie heeft de schade veroorzaakt?
Wie gaat de schade vergoeden?

Vermijd deze discussies en laat bij aanvang huur een plaatsbeschrijving opmaken.

Elk lokaal in het gehuurde goed wordt gedetailleerd beschreven en bij einde huur wordt de toestand waarin de huurder het goed heeft achtergelaten vergeleken met de toestand bij aanvang huur.

U hebt een gedetailleerde plaatsbeschrijving?
De huurder moet het goed terug geven in dezelfde staat als waarin hij het volgens de plaatsbeschrijving bij aanvang huur heeft ontvangen, met uitzondering van wat door ouderdom of overmacht teniet is gegaan. Als de woning schade vertoont die niet is opgenomen in de plaatsbeschrijving, dan moet de huurder die herstellen.

U hebt geen gedetailleerde plaatsbeschrijving?
Dan wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed ontvangen te hebben in dezelfde staat als waarin het zich bevindt bij einde huur. Als de woning schade vertoont is de huurder dus niet verantwoordelijk, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de schade veroorzaakt werd door toedoen van de huurder.

De plaatsbeschrijving is verplicht bij wet vastgesteld voor alle huurcontracten die afgesloten zijn na 18/05/2007 en dient samen met het huurcontract geregistreerd te worden.

Voor huurcontracten langer dan 1 jaar dient de plaatsbeschrijving bij intrede ten laatste te gebeuren op het einde van de eerste maand bewoning door de huurder.
Voor huurcontracten van 1 jaar of minder dient de plaatsbeschrijving te gebeuren uiterlijk de 15de dag van de bewoning door de huurder.

Een gedetailleerde, goed gedocumenteerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving is van essentieel belang en eist de nodige ervaring, laat dit over aan uw vastgoedexpert.

Bij koop

Hoe de periode van vier maanden overbruggen tussen de verkoopovereenkomst en de notariële akte?

Meer en meer wordt deze vraag gesteld door de Notaris, koper en/of verkoper.

In de verkoopovereenkomst wordt wel melding gemaakt van de kadastrale gegevens,  het type onroerend goed met eventuele aanhorigheden, … maar nooit een gedetailleerde beschrijving van het vastgoed zelf.

Meestal lezen we:

‘Het onroerend goed wordt gekocht in de staat waarin het zich bevindt op het moment van het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

Wat betekent met al zijn gebreken…

Een plaatsbeschrijving bij koop is niet verplicht maar toch sterk aan te raden en wordt als addendum aan de verkoopovereenkomst gehangen.

Vermijd deze discussies en laat ook bij verkoop een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken door uw vastgoedexpert.

Bij bouwwerken en verbouwingen

Particulier of professioneel?

U gaat afbreken?
U gaat bouwen?
U gaat renoveren?
U gaat wegenissen aanleggen?
U gaat nieuwe constructies optrekken?

Om mogelijke gevolgschade te kunnen aantonen of beweerde gevolgschade te weerleggen is een gedetailleerde plaatsbeschrijving van aanpalende eigendommen of van het openbaar terrein onmisbaar.

Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt voor de aanvang van de werken.
Alle bestaande gebreken, fouten en beschadigingen waarmee deze eigendommen belast zijn worden vastgesteld.

De opmaak kan verplicht zijn in het kader van de ABR – verzekering en is sterk aan te raden in alle andere gevallen waar u bouwwerken of renovaties plant.

Bijkomend is het raadzaam om bij hogere risicowerken (afbraak, funderingswerken, …) tussentijds een beschrijving te laten opmaken, voor of na uitvoering, van elke belangrijke fase. Zo kan de verantwoordelijkheid van de diverse partijen beter worden bepaald.

De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd in opdracht van de bouwheer.

Bij decoratiewerken

Eigenaar, syndicus of decorateur?

Alvorens het uitvoeren van decoratie- en schilderwerken in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen kan er een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de bestaande toestand.

Ontbrekende pictogrammen, glasbreuk, barsten in tabletten, schade aan verlichtingsarmaturen, schade aan inkomdeuren, trappen, vloeren, muren, …

Alle gebreken worden vermeld om latere discussies of betwistingen uit te sluiten.